GEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Jakub Sadílek

Potřebujete vytyčit nebo zaměřit dům, rozdělit pozemek, zjistit přesné hranice pozemku nebo jiné geodetické práce? A to rychle, kvalitně a za přijatelnou cenu?

Jste tu dobře!

Jsem úředně oprávněný zeměměřický inženýr podnikající na základě živnostenského oprávnění. Působím hlavně v okolí Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Turnova, Českého Dubu, ale dle domluvy mohu přijet i dál.

NABÍZÍM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY


Geometrické plány

  • pro vyznačení budovy
  • pro rozdělení pozemku
  • pro přístavbu ke stávající budově
  • pro změnu hranice pozemku
  • pro zápis věcného břemena (právo chůze, vjezdu, atd.)
  • pro zpřesnění hranice pozemku
  • atd.

Vytyčení stavby dle projektu

  • vykolíkování nebo vytyčení na stavební lavičky v terénu dle projektu od Vašeho projektanta

Ověřování kopií geometrických plánů

  • máte již geometrický plán a jen ho potřebujete ve více kopiích? Vyhotovím Vám nové originály ověřené kulatým razítkem

Mapové podklady pro projekt

  • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území

Vytyčování hranic pozemků


© 2020 Geodetické práce - Ing. Jakub Sadílek
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!